Mateřská a rodičovská dovolená (nejen pro maminky)

Články duben 2008

 
 

Současná doba přináší řadu možností, jak si na mateřské dovolené přivydělat. Je určitě zajímavé získávat i při mateřské pracovní příležitosti a obohatit rodinný rozpočet, ale je to také dobré pro dítě? Tuto otázku si klade téměř každá pracující maminka.

Neexistuje jednozančná odpověď, hodně záleží na okolnostech. Rozhodně ale platí, že pokud žena po práci touží, ale současně zůstane kvůli dítěti raději doma, nemusí to být nejlepší varianta. V takovém případě se může stát mrzutou a svárlivou a místo toho, aby rodině vytvářela harmonické zázemí, je tomu naopak.

Pracovní úvazek by měl být uzpůsoben potřebám rodiny. U šestiměsíčního dítěte je plný úvazek problematickou variantou. Naopak několikahodinový úvazek může ozvláštnit vztah matky a dvouletého dítěte. Žena si v práci odpočine od stresu spojeného s hlídáním bezpečí dítěte, vaření, domácích prací a také se na dítě daleko více těší a společně strávený čas může nabýt na intenzitě.

Je také dobré, investovat část peněz na pomocníky do domácnosti - paní na úklid, myčka nádobí. Tím vlastně měníte čas strávený domácími pracemi za čas pro získání kvalifikace, což se vám vrátí v budoucnu.

Tím samozřejmě nechceme maminky houfně lákat do práce. Pokud maminka touží být s dítětem do čtyř let plně doma, je to ideální varianta. Současně ale nelze ostatní označovat za "krkavčí matky". Je lepší být spokojenou pracující matkou než mrzutou ženou v domácnosti.

 
V poslední době se redaktoři různých deníků i časopisů předhánějí ve vyčíslování nákladů na vychování dítěte. Odhady se pohybují v řádu statisíců a milionů. Ne, že by to nebyla pravda, ale je zarážející, jak jsme si zvykli vše převádět na peníze.

Podíváme-li se na věc čistě ekonomicky a propočteme náklady na dítě, dítě se nám rozhodně nikdy doma nevyplatí. Přičteme-li k nákladům na potřeby dítěte ještě ušlý plat matky (leckdy výkonné manažerky), dále její ztracenou kariéru, případně budeme ušlým výdělkem přepočítávat pofoukané koleno, rozmixovaný banán a bolestné za šrámy, které děti působí na srdci a vše zúročíme aktuální úrokovou sazbou, dostaneme se k astronomickým výšinám. Těžko říct, zda by si dítě za těchto podmínek mohl dovolit alespoň Bill Gates.

Ale proč tedy ty děti vlastně máme, proč je živíme, šatíme, hýčkáme, proč se o ně ve dne v noci bojíme?

Kolik stojí jedna upřímná dětská pusa a pomazlení, co myslíte?

Rozčarování ze svého partnera zažila po porodu miminka řada novopečených maminek. Muž, který se s ní tak těšil na dítě a trpělivě ji podporoval při porodu, si dítě po příchodu z práce chvilku pochová, podiví se, že není připravena teplá večeře, natáhne se se studeným buřtem na gauč a pustí si televizi. Podobně jsou na tom i čerství tatínci. Z jejich atraktivní, veselé partnerky se sportovním duchem se stává mrzutá mladší kopie tchýně, která veškeré mozkové procesy věnuje miminku a pokusy o intimní sblížení odráží s vervou líté saně.

Co se vlastně stalo? Pro muže zdánlivě nic a tak nechápou, co se s jejich ženou stalo. Sedí si celý den hezky doma v teple, zatímco on musí každý den do práce. Ženě se oproti tomu převrátil celý svět. Její tělo se zmítá v hormonální bouři, dítě, které miluje až za hranici rozumu, se neustále dožaduje nemožného, přišla o slibnou kariéru, většinu sociálních kontaktů a její manžel si myslí, že se fláká.

Jak z toho ven?

- vzájemný respekt - hádky o to, kdo víc trpí nikam nevedou; ženu je třeba ocenit za péči o dítě a vedení domácnosti (přestože po dítěti nikdy nebude vypadat jako před ním) a muž je zase tím, na kom leží tíha o zabezpečení mladé rodiny

- odpočinek - pokud je někdo z příbuzných ochoten dítě několikrát do měsíce pohlídat, bylo by dobré, kdyby partneři tento čas využili pro upevnění vzájemných vztahů - uklízet můžete celý zbytek života, ale mladí budete jen jednou

- pokud je to možné a žena má zájem, je dobré ji podpořit v různých aktivitách - pohlídat dítě, když chce jít s kamarádkami cvičit, podpořit ji, pokud jí zaměstnavatel nabídne práci na částečný úvazek nebo z domu; žena by zase měla umět vstřícné gesto náležitě ocenit

Táta na mateřské. Dříve tabu nebo "ten chudák, kterému umřela/utekla žena". Dnes to již dávno není pravda, ale současně také ne samozřejmost. Přestože se počet otců přebírajících na plný úvazek mateřské povinnosti rapidně zvyšuje, stále v naší republice nedosahuje ani dvou procent.

Důvodů je celá řada. Jedním z nich je tradiční vnímání rolí v rodině, dalším může být obava ze ztráty zaměstnání. Zaměstnavatelé mnohdy odradí slabší povahy výsměchem nebo pohrůžkami.

V tisku se objevily názory, že by muži měli mít povinnou dvouměsíční mateřskou jako je tomu například ve skandinávských zemích, ale je to řešením? Nutit do povinné mateřské i otce, kteří k péči o děti vztah nemají zato se pečlivě starají o její hmotné blaho? A nutit do práce i maminky, které si mateřskou s drobečkem užívají? Asi by to nebylo nejlepší. Hlavně není mateřská jako mateřská. Je rozdíl připravit pro dítě pět zdravých jídel, jít s ním dvakrát denně ven, povídat s ním říkanky a hrát hry nebo mu dát do ruky párek v rohlíku a pustit si oblíbený televizní pořad. S dítětem by měl být doma ten, kdo je lépe schopen naplňovat jeho potřeby a to bez rozdílu pohlaví. Někdy to může být matka, někdy otec, jindy oba.

Práce na částečný úvazek z důvodu péče o rodinu ale není pro muže běžná, přestože mají na tuto možnost ze zákona nárok. Stále obvykle platí, že otec mladé rodiny pracuje na 120%, zatímco maminka zůstává 6 let s dětmi doma.

Nebyl by například lepší model 85+35%? Zaměstnavatelé by přestali tak výrazně upřednostňovat muže, protože by věděli, že žena se jim na částečný úvazek vrátí a muž v práci po narození dětí poleví. Všichni společně by si pak mohli přestat vyčítat, kdo se více nadřel doma nebo v práci, protože by se dokázali do svých rolí lépe vcítit.

Mají děti cizinců nárok na přídavek na dítě?

To je otázka, která trápí řadu rodičů, kteří nemají české občanství a přitom v České republice pracují. Podle práva Evropské Unie, které je nadřazené českým zákonům, ano.

Pokud tedy pracujete v ČR, přestože vaše děti mají bydliště v jiném členském státě, mají děti nárok na přídavky na děti z ČR, za předpokladu, že je již nepobírají ve státě, kde mají trvalé bydliště.

 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Upozornění: Příspěvky v diskuzích a komentářích jsou názory našich čtenářů a nevyjadřují stanovisko redakce. Odpovědi v poradně a diskuzích nemají charakter právni rady, byly poskytnuty zdarma a její poskytovatelé v žádném případě neodpovídají za případné škody spojené s využitím nebo nevyužitím informací v nich uvedených.