Mateřská a rodičovská dovolená (nejen pro maminky)

Základní pojmy

Mají děti cizinců nárok na přídavek na dítě?

To je otázka, která trápí řadu rodičů, kteří nemají české občanství a přitom v České republice pracují. Podle práva Evropské Unie, které je nadřazené českým zákonům, ano.

Pokud tedy pracujete v ČR, přestože vaše děti mají bydliště v jiném členském státě, mají děti nárok na přídavky na děti z ČR, za předpokladu, že je již nepobírají ve státě, kde mají trvalé bydliště.

Rodičovský příspěvek pobírá žena po skončení tzv. mateřské dovolené, které trvá 28 týdnů (u matek víterčat 37 týdnů). Žena se může rozhodnout, jak dlouho bude rodičovský příspěvek pobírat:

1. Peněžitou pomoc v mateřství cca do 5 měsíců věku dítěte, pak rodičovský příspěvek ve výši 11 400 Kč do 2 let věku dítěte. Tato varianta je dostupná pouze pro maminky, které pobíraly PPM ve výši minimálně 11 400 Kč měsíčně.

Celková výše RP činí 216 600 Kč.

2. Peněžitou pomoc v mateřství cca do 5 měsíců věku dítěte, pak rodičovský příspěvek ve výši 7 600 Kč do 3 let věku dítěte.

Celková výše RP činí 235 600 Kč.

3. Peněžitou pomoc v mateřství cca do 5 měsíců věku dítěte, pak rodičovský příspěvek ve výši 7 600 Kč do 18 měsíců věku dítěte, následně 3 800 Kč do 4 let věku dítěte.

Celková výše RP činí 212 800 Kč.

Životní minimum je důležitý superpojem, se kterým se budete setkávat při žádosti o řadu sociálních dávek - zejména o přídavek na dítě, sociální příplatek nebo příspěvek na bydlení. Většina dávek se totiž odvozuje jako určitý násobek životního minima. Kolik činí životní minimum v současné době?

Jednotlivec

3 126 Kč

První osoba v domácnosti

2 880 Kč

Další osoba v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem

2 600 Kč

Nezaopatřené dítě mladší 6 let

1 600 Kč

Dítě ve věku od 6 do 15 let

1 960 Kč

Nezaopatřené dítě od 15 do 26 let

2 250 Kč

Když si spočítáte celkovou částku životního minima vaší rodiny, porovnáte ji s požadavkem na konkrétní dávku, tedy např. na přídavek na dítě mají nárok pouze rodiny s příjmem do 2,4 násobku životního minima.

Lidově se období, kdy je žena s dítětem doma nazývá „mateřská“. Ve skutečnosti je toto období ale rozděleno na dvě části: tzv. mateřskou a rodičovskou dovolenou.

Mateřská je kratší období, po které žena pobírá tzv. peněžitou pomoc v mateřství. Trvá 28 týdnů od doby nástupu na mateřskou dovolenou. Peněžitá pomoc v mateřství se počítá stejným způsobem jako dávky nemocenského pojištění.

Rodičovská dovolená navazuje na mateřskou dovolenou. Během rodičovské dovolené pobírá žena tzv. rodičovský příspěvek, který je podle nové úpravy od 1. 1. 2008 možné pobírat po dobu dvou, tří nebo čtyř let a v závislosti na tom je rozlišena výše dávky.

Zajímá vás nějaký pojem? Napište na adresu materska.help@seznam.cz. Na otázky, které zajímají nejvíce čtenářů dostanete odpověď.

 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Upozornění: Příspěvky v diskuzích a komentářích jsou názory našich čtenářů a nevyjadřují stanovisko redakce. Odpovědi v poradně a diskuzích nemají charakter právni rady, byly poskytnuty zdarma a její poskytovatelé v žádném případě neodpovídají za případné škody spojené s využitím nebo nevyužitím informací v nich uvedených.