Mateřská a rodičovská dovolená (nejen pro maminky)

Jaké změny čekají rodiny

Změny v daňové oblasti

Rovná daň, slevy na poplatníka, na dítě, na manželku,...

Rovná daň ve výši 15% ze superhrubé mzdy pro rok 2007, 12,5% pro rok 2008 (superhrubá mzda je počítána jako hrubá mzda zvýšená o sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem, v současném porovnání se tedy reálně jedná o cca 23,1%). Zvýšení slev na poplatníka, manželku a dítě.

Žádné komentáře
 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Upozornění: Příspěvky v diskuzích a komentářích jsou názory našich čtenářů a nevyjadřují stanovisko redakce. Odpovědi v poradně a diskuzích nemají charakter právni rady, byly poskytnuty zdarma a její poskytovatelé v žádném případě neodpovídají za případné škody spojené s využitím nebo nevyužitím informací v nich uvedených.